15 de març 2010

63 - Festes tradicionals d'interès nacional

Les festes decennals de la Mare de Déu de la Candela, declarades festes tradicional d'interès nacional.

Diari Oficial de la Generalitat número 1459, de 26 de juny de 1991

Text aparegut al DOGC:

 A la ciutat de Valls, capital de l'Alt Camp, la devoció per
 la Mare de Déu de la Candela i la popularitat de la seva
 imatge té 7 segles d'antiguitat. Però l'origen de les 
 festes que se celebren a l'esmentada ciutat cada deu anys,
 els acabats en 1, és el solemne vot públic proclamat per
 l'il·lustre vallenc Pau Baldrich i Martí el dia 28 de gener
 de 1791, davant el notari Ignasi Casas.
                              
 Les Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela tenen
 un  caràcter carismàtic i extraordinari per al poble
 vallenc. A més de l'aspecte religiós, ben considerable, les
 Decennals de Valls constitueixen una pàgina històrica que
 es repeteix, una tradició molt estimada i un fet popular
 ben important entre els que configuren la vida de Valls i
 la seva comarca.
                              
 Vist l'informe favorable emès pel Servei de Cultura
 Tradicional en el sentit d'acreditar  que,  per  les
 característiques i els elements esmentats, per la seva
 estructura organitzativa i  l'extraordinari  arrelament
 popular, aquesta festa reuneix els requisits exigits pel
 Decret 413/1983, de 30 de setembre, pel qual es regula la
 qualificació  d'interès  nacional  de  determinades
 manifestacions culturals;                 
                              
 Atès l'article 2 del Decret 413/1983 esmentat,      
                              
 He resolt:                         
                              
 Declarar festa tradicional d'interès nacional les Festes
 Decennals de la Mare de Déu de la Candela de Valls, que se
 celebren el dia 2 de febrer de tots els anys acabats en 1.
                              
 Barcelona, 5 de juny de 1991                
                              
 Joan Guitart i Agell                    
 Conseller de Cultura                    


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada