11 de gener 2011

El Jurament dels Batlles de Valls

Consta en els nostre arxius que ja en el segle XIV, el primer magistrat de Valls, que allevors era nomenat el batlle, en prendre possessió del càrrec ho feia als peus de la Verge. Així a l'altar de la Mare de Déu de la Candela de la primitiva església parroquial, essent-hi presents el representant del rei i del Sr. Arquebisbe, Senyor de Valls, del Jurats de la vila, el Rector i terstimonis, davant del notari, el n omenant Batlle de Valls, amb la seva mà reverentment posada en el Missal solemnement obert damunt de l'altar de la Mare de Déu de la Candela jurava (segons paraules de les mateixes actes) "per Déu i els seus quatre Evangelistes.. usar bé i legítimament de l'ofici de dita batllia... segons real nomenament... i fer complir tot el contingut en ell. Respectar els drets de l'Església de Tarragona i del Sr. Arquebisbe, mantenir i respectar els privilegis i ordenacions de la vila de Valls., segons el Llibre de la Cort de Valls.

Font: Novena de Mn. Francesc Martinell, prev. Pàgs. 21

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada